Astma & Allergi

Allergier och överkänslighet är en vanlig orsak till nässelutslag och beror på att kroppen, i onödan, försöker bekämpa ämnen som den egentligen tål.

(Ett nytt fönster öppnas)

Astma & Allergi

Vad är egentligen en allergi?

I Sverige är det vanligt att kroppen överreagerar på olika ämnen runt omkring oss. Omkring var fjärde svensk har en eller flera överkänsligheter och det ser ut att fortsätta öka. Är man allergisk bildar kroppens immunförsvar, i onödan, antikroppar mot ämnen som man egentligen tål.

Vad händer vid en allergisk reaktion?

Allergiska reaktioner uppstår då man utsetts för något man är allergisk mot (allergin). Allergenet binder sig till antikropparna i allergicellernas väggar och gör så att små lager av ämnen framkallar en reaktion. Det vanligaste ämnet som framkallar allergiska reaktioner i kroppen är histamin. Det är detta ämne som framkallar nässelutslag.

Så påverkas du av histaminet vid allergi & astma

Histamin utvidgar blodkärl och får blodvätska att sippra fram ut i vävnaden. Då blir slemhinnorna svullna, och huden kan bli rödvit, kliande och utbuktad. Histamin påverkar även körtlarna i näsan och luftvägarna, vilket kan göra att man blir snorig.

Histamin påverkar även luftvägarna på ett sätt så att de drar ihop sig och blir trängre, så man får svårare att andas. Det är detta som kallas för ett astmaanfall.

Vad är astma?

Ungefär 8 procent av alla svenskar har astma, och diagnosen ökar. Ordet astma kommer från grekiskans asthma som betyder andtäppa, och det är precis vad astma är. Sammandragningar i luftrören gör att luftrören blir trängre och man får svårare att andas. Symtomen och astmaanfallen kan komma vid olika tillfällen men ofta av allergen, som pollen och kvalster, eller luftvägsinfektioner, ämnen i luften och ansträngning.

Vilka är symtomen vid astma?

Beroende på hur stor svullnad som förekommer i luftvägarna är symtomen olika påtagliga. Vid lindrig astma känner man inte av symtomen lika mycket som vid en kraftfullare. Symtomen nedan är de vanligaste vid astma, och de varierar i styrka och behöver inte förekomma samtidigt.

  • Slemhosta.
  • Hosta.
  • Har svårt att andas.
  • Väsande andningsljud eller pip i bröstet.

Olika typer av astma

Allergisk astma
Nästan alla barn och ungdomar har allergisk astma medans endast denna typ av astma endast står för 40% av den astma vuxna lider av. Resterande 60% av de vuxna med astma påverkas alltså inte av exempelvis pälsdjur eller pollen.

Ansträngningsastma
Ansträngningsastma är av de allra vanligaste orsakerna till andningsproblem när man har alla typer av astma. Man tror att astman stimuleras på grund av att slemhinnan i luftvägarna torkas ut på grund av all den luft som passerar där vid ökad ansträngning.

Nattastma
Den astma som kommer på natten brukar kallas för nattastma. Nattastma är inte särskilt vanligt och visar på att man inte har astman riktigt under kontroll. Har man nattastma bör man få ytterligare eller en annan typ av behandling.

Yrkesastma
Olika typer av yrken för med sig olika typer av påfrestningar i luftvägarna. Det kan till exempel vara allt från att sköta boskap, till att arbeta med giftiga kemikalier som retar luftvägarna. Yrken som hör till dessa kan till exempel vara frisörer, som dagligen jobbar med giftiga ämnen. Ungefär 15% av all astma klassas som yrkesrelaterad.

Läkemedelsutlöst astma
Salicylastma är också en en form av astma som är ovanlig. Däremot kan den vara väldigt farlig och utlösa svåra astmatiska attacker. Andra läkemedel som är nära besläktade med Salicyl är NSAID-läkemedel. Även Beta-blockerande läkemedel kan leda till astmaattacker.

Pollenallergi kan orsaka astma

Pollenallergi har visat sig kunna leda till astma. Det innebär att personer med obehandlad pollenallergi löper tre till fyra gånger högre risk att utveckla astma, än de som får behandling. Därför är det viktigt att behandla både allergin och astman korrekt, för att inte utveckla andra närliggande besvär.

Vad kan framkalla allergiska reaktioner?

Allergen är små, mikroskopiska och naturliga proteiner som finns runt omkring oss, i mat, hos djur och i det mesta. Ibland, hos personer med allergier eller astma, stimulerar dessa allergen allergiska reaktioner, hos annars friska personer.

De vanligaste allergenen är:

  • Pälsdjur.
  • Pollen.
  • Mögel.
  • Kvalster.

Allergiska reaktioner kan även utlösas på grund av irritation på slemhinnorna, som när man inandas tobaksrök, stekos, starka dofter, parfym eller föroreningar. De vanligaste luftföroreningarna i Sverige kommer från avgaser.

Diagnos av astma

Diagnosen för astma ställs genom information om vilka symtom man tidigare haft, genom kroppsundersökning och avlyssning av andningsljudet och mätning av lungornas funktion. Är man osäker på diagnosen används även undersökningar med histamin, torr luft eller metakolin och inandningstester. Efter astmadiagnosen är ställd går man vidare med utredningen för att se om astman beror på allergi eller ej.

Diagnos av allergi

Det vanligaste när man ska få en allergidiagnos är att läkaren lyssnar på när, var och hur man får symtom. Behövs det, kan man få ytterligare undersökningar där man testar blod, hud och lungkapaciteten.Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Niklas Johansson
Källor: 1177

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *